Categories: General
      Date: feb 24, 2009
     Title: Ondernemers Stedendriehoek: bedrijventerreinen in orde, veel wegen niet
‘Stedendriehoek op de kaart’ nieuwe monitor voor leef- en werkomgeving'

De kwaliteit van de belangrijkste werklocaties in de Stedendriehoek is dik in orde. Dat geldt niet voor de weginfrastructuur in deze regio. Dat is de conclusie van het Ondernemersplatform Stedendriehoek (OPS) dat afgelopen jaar de website www.stedendriehoekopdekaart.nl heeft ontwikkeld. Deze website geeft op fraaie wijze inzicht in de kwaliteit van bedrijventerreinen en wegen. Met de site kunnen zowel ondernemers als overheden snel inzicht krijgen in noodzakelijke maatregelen op bedrijventerreinen en het wegennet.Ondernemers Stedendriehoek: bedrijventerreinen in orde, veel wegen niet

‘Stedendriehoek op de kaart’ nieuwe monitor voor leef- en werkomgeving'

De kwaliteit van de belangrijkste werklocaties in de Stedendriehoek is dik in orde. Dat geldt niet voor de weginfrastructuur in deze regio. Dat is de conclusie van het Ondernemersplatform Stedendriehoek (OPS) dat afgelopen jaar de website www.stedendriehoekopdekaart.nl heeft ontwikkeld. Deze website geeft op fraaie wijze inzicht in de kwaliteit van bedrijventerreinen en wegen. Met de site kunnen zowel ondernemers als overheden snel inzicht krijgen in noodzakelijke maatregelen op bedrijventerreinen en het wegennet.

De website Stedendriehoek op de kaart is een initiatief van VNO-NCW Stedendriehoek, MKB Stedendriehoek, de 7 lokale bedrijvenkringen en de Kamer van Koophandel die verenigd zijn in het Ondernemersplatform Stedendriehoek. Samen met brancheorganisaties EVO en TLN hebben ondernemers uit alle geledingen knelpunten de toepassing ontwikkeld om het oplossen van knelpunten in de bedrijfsomgeving en het besluitvormingsproces bij overheden te versnellen. Door middel van de website worden verschillende omgevingsfactoren op de leef- en vestigingsomstandigheden van bedrijven gepresenteerd. De uitkomsten kunnen direct op regionaal niveau gebruikt worden in de planontwikkeling. De omgevingsfactoren en de beoordeling ervan worden door de ondernemers gezamenlijk gekozen en via referentiebeelden ieder jaar ingevoerd.

Kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen in orde
De resultaten voor 2009 laten zien dat het prettig werken is op de bedrijventerreinen in de Stedendriehoek. Ondernemers vinden de veiligheid op bedrijventerreinen redelijk tot goed evenals de kwaliteit van de openbare ruimte. Wel valt er nog het een en ander te verbeteren aan de organisatiegraad op de bedrijventerreinen. De komende jaren zal door de bedrijvenkringen en de werkgeversorganisaties extra ingezet gaan worden op parkmanagement. Een andere conclusie die de resultaten voor 2009 laat zien, is dat het voorzieningenniveau en de milieugebruiksruimte op een groot aantal bedrijventerrein benedenmaats is. Door flexibilisering van de bestemmingsplannen en de natuurwetgeving zou dit verbeterd moeten worden.

Infrastructuur
Voor de weginfrastructuur geldt dat de kwaliteit te wensen over laat en een groot aantal wegen die in beheer zijn van gemeenten en provincie onvoldoende functioneren. Uitblinkers zijn de provinciale weg van Dieren naar Apeldoorn (N786) en de toegang tot Zutphen via de oude IJsselbrug. Voor beide wegen geldt dat er nog geen concrete plannen zijn deze aan te pakken, maar wel van groot belang zijn voor de regionale economie en leefbaarheid. De rijkswegen A1 en A50 scoren op dit moment nog redelijk, al wijzen ondernemers er op dat de verkeersproblemen op de A1 in hoog tempo toenemen.

Lancering op 19 maart
De presentatie van de website vormt 19 maart de aftrap van een bredere regionale bijeenkomst in CODA voor ondernemers, gemeentebestuurders en raadsleden over mobiliteit in de Stedendriehoek. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.vno-ncwmidden.nl/stedendriehoek en zijn vanaf 16.00u welkom.

Hieronder treft u in de downloads de beoordeling van de bedrijventerreinen en weginfrastructuur aan in vorm van een ranglijst.

Ranglijst bedrijventerreinen Stedendriehoek 2009

Ranglijst wegen Stedendriehoek 2009