Categories: General
      Date: mrt 18, 2009
     Title: Ondernemers slaan handen ineen voor oplossen ruimtelijke knelpunten

Advies- en ingenieursbureau Tauw, bouwbedrijf Aan de Stegge en Multimediabedrijf MM Mediaproductions hebben samen, in opdracht van VNO NCW Midden, een toepassing ontwikkeld die ondernemers op duidelijke wijze inzicht geeft in de verschillende knelpunten op het gebied van ondernemingsruimte en mobiliteit in hun regio. De toepassing is ontwikkeld op initiatief van de gezamenlijke ondernemers om het oplossen van ruimtelijke knelpunten en het besluitvormingsproces bij overheden te versnellen en is als pilot succesvol toegepast in de Stedendriehoek Apeldoorn – Zutphen – Deventer.Ondernemers slaan handen ineen voor oplossen ruimtelijke knelpunten

Advies- en ingenieursbureau Tauw, bouwbedrijf Aan de Stegge en Multimediabedrijf MM Mediaproductions hebben samen, in opdracht van VNO NCW Midden, een toepassing ontwikkeld die ondernemers op duidelijke wijze inzicht geeft in de verschillende knelpunten op het gebied van ondernemingsruimte en mobiliteit in hun regio. De toepassing is ontwikkeld op initiatief van de gezamenlijke ondernemers om het oplossen van ruimtelijke knelpunten en het besluitvormingsproces bij overheden te versnellen en is als pilot succesvol toegepast in de Stedendriehoek Apeldoorn – Zutphen – Deventer.

Door middel van een toepassing op de website www.stedendriehoekopdekaart.nl wordt de invloed van verschillende omgevingsfactoren op de leef- en vestigingsomstandigheden van bedrijven gepresenteerd. De toepassing toont de verschillende bedrijventerreinen en wegen in de regio en laat zien wat de impact op bijvoorbeeld de parkeergelegenheid, de kwaliteit van de openbare ruimte en de verkeersafwikkeling is.

Naast knelpunten toont het model ook verbeterpunten en laat het model duidelijk zien waar het wel goed gaat. Verder geeft het model weer of er momenteel aan een bepaald knelpunt wordt gewerkt en ondersteunt het belanghebbenden in het stellen van prioriteiten voor het oplossen van knelpunten.

De uitkomsten kunnen direct op regionaal niveau gebruikt worden in de planontwikkeling. Met de site kunnen zowel ondernemers als overheden snel inzicht krijgen in noodzakelijke maatregelen op bedrijventerreinen en het wegennet. De omgevingsfactoren en de beelden worden door de ondernemers gezamenlijk gekozen en ingevoerd, waardoor het model up-to-date blijft en een sterk interactief karakter kent.