Categories: General
      Date: jan 15, 2010
     Title: Regio Stedendriehoek stelt mobiliteitsmakelaar aan
De Regio Stedendriehoek heeft Alphons Staffhorst aangetrokken als mobiliteitsmakelaar.

Regio Stedendriehoek stelt mobiliteitsmakelaar aan

De Regio Stedendriehoek heeft Alphons Staffhorst aangetrokken als mobiliteitsmakelaar. Staffhorst (47) heeft ruime ervaring op het gebied van mobiliteitsmanagement en zal voor de Stedendriehoek handen en voeten gaan geven aan het Uitvoeringsconvenant Mobiliteitsmanagement. Dit convenant, gesloten tussen betrokken overheden en bedrijfsleven in mei vorig jaar, richt zich op het terugdringen van het autogebruik in de spitsperiode en het verminderen van de milieubelasting. Voor het ontwikkelen van initiatieven met betrekking tot het verbeteren van de bereikbaarheid heeft het Taskforce Mobiliteitsmanagement de regio in september vorig jaar ruim 800.000 euro toegekend.

Mobiliteitsmanagement is één van de sporen om de bereikbaarheid van en in de regio Stedendriehoek te verbeteren. Om de regio bereikbaar te houden moeten langs drie sporen verbeteringen aangebracht worden: 1. Een structurele capaciteitsverbetering van de A1 2. In samenhang daarmee het verbeteren van de het regionale onderliggende wegennet en de aansluitingen daarvan op de A1 3. Het beïnvloeden van het mobiliteitsgedrag met als speerpunt het verminderen van het autogebruik in het woon-werkverkeer in de spitsen.

Bedrijfsleven en gemeenten in de Stedendriehoek zullen zich in het kader van mobiliteitsmanagement onder meer inspannen voor het verbeteren van de fietsvoorzieningen naar bedrijvenlocaties, het stimuleren van het gebruik van de elektrische fiets en het verbeteren van het basisaanbod van het openbaar vervoer naar de bedrijventerreinen. Daarnaast wordt het zogenaamde Driehoeksarrangement ingevoerd. Met dit Driehoeksarrangement kunnen individuele werknemers een reisarrangement op maat aanschaffen dat onder meer recht geeft op het gebruik van al het openbaar vervoer in Overijssel en Gelderland op werkdagen. Met de aanstelling van Alphons Staffhorst als mobiliteitsmakelaar geeft de Stedendriehoek weer een impuls aan uitvoeren van het mobiliteitsconvenant.