Ontsluiting (publiek)
De ontsluiting naar het bedrijventerrein is betrouwbaar, weinig tot geen filevorming en korte reistijden.
De ontsluiting is betrouwbaar maar verbetering is welkom, met enige regelmatig file.
De ontsluiting is verre van betrouwbaar, regelmatig file en lange reisafstanden.
Parkeervoorzieningen: (publiek en privaat)
Er zijn ruim voldoende parkeerplaatsen aanwezig, parkeren is nooit een issue.
Er zijn op zich voldoende parkeerplaatsen maar bij pieken is er onvoldoende.
Er is onvoldoende parkeergelegenheid.
Veiligheid: (publiek en privaat)
Sociaal veilig (ook buiten werktijden) en verkeersveilig.
De sociale veiligheid (ook buiten werktijden) en verkeersveiligheid kunnen worden .
Sociaal onveilig en verkeersonveilig, verbetering noodzakelijk.
Kwaliteit openbare ruimte (publiek)
De openbare ruimte is goed verzorgd.
De openbare ruimte is matig verzorgd.
De openbare ruimte is slecht verzorgd.
Landschap en stedenbouw (publiek)
Het terrein is goed ingepast in de omgeving en er is samenhang in de stedenbouw.
Het terrein past matig in de omgeving. Verbetering nodig in beeldkwaliteit.
Het terrein sluit niet aan bij de omgeving / is storend. Herstructurering nodig.
organisatiegraad (publiek en privaat)
Het terrein is goed ingepast in de omgeving en er is samenhang in de stedenbouw.
Het terrein past matig in de omgeving. Verbetering nodig in beeldkwaliteit.
Het terrein sluit niet aan bij de omgeving / is storend. Herstructurering nodig.
Voorzieningen (publiek en privaat)
Er zijn voldoende voorzieningen op het terrein aanwezig. Dame die kinderen naar school brengt, eten/drinken aanwezig (maar niet zakelijk).
Er zijn voldoende voorzieningen in de buurt aanwezig, maar aanvulling op het terrein is wenselijk. Bedrijventerrein veraf gelegen, geen eten/drinken, carpoolschema
Er zijn onvoldoende voorzieningen aanwezig op het terrein of in de buurt.
Leegstand (privaat)
Geen leegstand (m.u.v. frictie leegstand - 6%). Leegstand niet verwaarloosd.
Leegstand iets meer dan de frictieleegstand en soms achterstallig onderhoud.

Structurele leegstand en/of niet verkoopbaar.

Milieugebruiksruimte (publiek)
Er is voldoende milieuruimte voor ontwikkeling / verandering van bedrijfsactiviteiten.
Er is nog net voldoende milieuruimte / andere functies bedreigen bedrijfsactiviteiten.
Onvoldoende milieuruimte voor nieuwe ontwikkelingen / verplaatsing noodzakelijk.

Terug naar de kaart >>