DOORSTROMING (BEREIKBAARHEID) Pubiek

De doorstroming op de weg is goed. Van vertragingen is nauwelijks sprake.

De doorstroming stagneert met enige regelmaat.
De doorstroming is slecht, vertragingen zijn veelvoorkomend.
VEILIGHEID` PUBLIEK
De weg is verkeersveilig: er zijn gescheiden fietspaden, verlichting op orde, etcetera.
De veiligheid is voldoende maar verbeteringen zijn wenselijk.
Verschillende knelpunten t.a.v. verkeersveiligheid. Verbeteringen zijn noodzakelijk.
LEEFBAARHEID PUBLIEK
Er zijn geen knelpunten t.a.v. leefbaarheid
Er zijn knelpunten (luchtvervuiling/ geluidsoverlast, etc.) maatregelen zijn wenselijk.
Er zijn knelpunten (luchtvervuiling/ geluidsoverlast, etc.) maatregelen zijn noodzakelijk.


Terug naar de kaart >>