15-01-10
De Regio Stedendriehoek heeft Alphons Staffhorst aangetrokken als mobiliteitsmakelaar.
18-03-09

Advies- en ingenieursbureau Tauw, bouwbedrijf Aan de Stegge en Multimediabedrijf MM Mediaproductions hebben samen, in opdracht van VNO NCW Midden, een toepassing ontwikkeld die ondernemers op duidelijke wijze inzicht geeft in de verschillende knelpunten op het gebied van ondernemingsruimte en mobiliteit in hun regio. De toepassing is ontwikkeld op initiatief van de gezamenlijke ondernemers om het oplossen van ruimtelijke knelpunten en het besluitvormingsproces bij overheden te versnellen en is als pilot succesvol toegepast in de Stedendriehoek Apeldoorn – Zutphen – Deventer.

24-02-09
‘Stedendriehoek op de kaart’ nieuwe monitor voor leef- en werkomgeving'

De kwaliteit van de belangrijkste werklocaties in de Stedendriehoek is dik in orde. Dat geldt niet voor de weginfrastructuur in deze regio. Dat is de conclusie van het Ondernemersplatform Stedendriehoek (OPS) dat afgelopen jaar de website www.stedendriehoekopdekaart.nl heeft ontwikkeld. Deze website geeft op fraaie wijze inzicht in de kwaliteit van bedrijventerreinen en wegen. Met de site kunnen zowel ondernemers als overheden snel inzicht krijgen in noodzakelijke maatregelen op bedrijventerreinen en het wegennet.