Stedendriehoek op de kaart

De website Stedendriehoek op de kaart is een initiatief van VNO-NCW Stedendriehoek, MKB Stedendriehoek, de 7 lokale bedrijvenkringen en de Kamer van Koophandel die verenigd zijn in het Ondernemersplatform Stedendriehoek. Samen met brancheorganisaties EVO en TLN hebben ondernemers uit alle geledingen knelpunten de toepassing ontwikkeld om het oplossen van knelpunten in de bedrijfsomgeving en het besluitvormingsproces bij overheden te versnellen. Door middel van de website worden verschillende omgevingsfactoren op de leef- en vestigingsomstandigheden van bedrijven gepresenteerd. De uitkomsten kunnen direct op regionaal niveau gebruikt worden in de planontwikkeling. De omgevingsfactoren en de beoordeling ervan worden door de ondernemers gezamenlijk gekozen en via referentiebeelden ieder jaar ingevoerd.

Enkele jaren terug heeft het Ondernemersplatform Stedendriehoek een staalkaart uitgebracht waarin de knelpunten op het gebied van mobiliteit en ruimte voor bedrijvigheid in de Stedendriehoek Apeldoorn – Zutphen – Deventer zijn ondergebracht. Het gebruik van deze staalkaart heeft goede resultaten opgeleverd. De kaart is ondertussen echter verouderd. Een aantal knelpunten zijn opgelost, niet meer aan de orde of nieuwe ontwikkelingen zijn gaande. Daarnaast zijn nieuwe knelpunten te benoemen. Op initiatief van het Ondernemersplatform Stedendriehoek is daarom besloten de bestaande staalkaart te herzien. Dit alles om ook in de toekomst een gezonde regionale economie te kunnen blijven faciliteren. Daarom is besloten een stap verder te gaan door het opstellen van een monitoringsmodel. Het model heeft als doel de knelpunten en mogelijke knelpunten op het gebied van mobiliteit en ruimte, op een groot aantal aspecten horende bij een goed vestigingsklimaat met enige regelmaat te meten. Van belang is dat alle bedrijventerreinen en belangrijke infrastructuur binnen de Stedendriehoek hiervoor in ogenschouw worden genomen. Daarnaast is van belang dat ondernemers zelf de input leveren voor het model. Het model vertaalt hiermee het gevoel en de mening van de ondernemers in de regio.

Tauw is samen met Aan de Stegge en MM-Mediaproductions door VNO NCW Midden gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van de knelpuntenkaart en daarnaast bij te dragen aan de ontwikkeling van het monitoringsmodel. In de rapportage die hieronder is te downloaden, is een beschrijving van de achtergrond en de opzet van het model te vinden.

Monitoringsmodel Stedendriehoek op de kaart

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die het model voor u kan hebben? Dan kunt u meer informatie aanvragen via het contactformulier.